Aandi

Aandi adalah sabuting kisah rayat (folktale) nang malar bamamacam cakupannya wan baasal matam bamamacam galambang itnik, masarakat, atawa dairah tatantu di bamamacam balahan dunia.[1] Awal mulanya aandi bakaitan lawan kaparcayaan masarakat primitip tahadap sasabuting nang basipat supranatural wan manarapakannya dalam kahidupan manusia, kaya animisma, dinamisma wan lain-lain.[2] Istilah aandi kawa dipahami sawagai kisah nang kada bujur-bujur ada wan dalam banyak hal rancak kada masuk di akal atawa pantasi.[1]

RiparinsiSunting

  1. ^ a b Nurgiantoro, Burhan (2018-07-11). Sastra Anak: Pengantar Pemahaman Dunia Anak (dalam bahasa Indonesia). Yogyakarta: UGM PRESS. hlm. 198. ISBN 9799794205982. 
  2. ^ Kasalahan pangutipan: Tag <ref> tidak sah; tidak ditemukan teks untuk ref bernama :1