Abdomén

Abdomén adalah istilah nang diguna'akan hagan manyambat hagian matan awak nang barada di antara thorax atawa dada wan pelvis di binatang mamalia wan vértébrata lainnya. Pada arthropoda, abdomén adalah hagian paling posterior awak, nang barada di balakang thorax atawa cephalothorax (sefalotoraks).[1]. Dalam bahasa Indunisia umum, rancak jua disambat lawan parut. Hagian nang ditukupi atawa dilingkupi ulih abdomén disambat cavitas abdominalis atawa rungga parut.

Pambandingan abdomén manusia wan samut.

SumbarSunting

  1. ^ Abdomen. (n.d.). Dictionary.com Unabridged (v 1.1). URL: http://dictionary.reference.com/browse/abdomen [Accessed: 22 Oct 2007]