Abjad Pinisia

Abjad Pinisia (Ejaan Indunisia: Fenisia; Arap: فينيقية) baasal matan kira-kira tahun 1000 SM dan marupakan turunan langsung abjad Proto-Sinai. Abjad ini diguna'akan ulih urang Pinisia hagan manulis bahasa Pinisia, sabuah bahasa Semitik Utara. Abjad-abjad modern nang marupakan turunan abjad Pinisia adalah abjad Yunani, abjad Latin, wan abjad Ibrani. Abjad Pinisia adalah sabuah abjad "gundul". Dalam abjad Pinisia, vokal kada ditulisakan.

Abjad Pinisia
Phoenician alphabet.svg
JanisAbjad
Bahasa nang dituturakanPinisia
Masa diguna'akanMulai 1050 SM, wan sacara bagamat mati salawas masa Helenistik sabagai bantuk ba'epolusi manggantinya
Silsilah
Hieroglip Mesir
Aksara nang diturunakanAbjad Paleo-Ibrani
Abjad Aram
Abjad Yunani
Banyak hipotesis lain
Aksara sarumpunAbjad Arab Salatan
Baris UnicodeU+10900 to U+1091F
ISO 15924Phnx
Parhatian: Tungkaran ini mungkin mamuat simbol-simbol fonetis IPA mangguna'akan Unicode.

Prasasti-prasasti Pinisia didapatakan di sapamatang Laut Tangah. Situs-situsnya antara lain adalah Byblos (Libanon) wan Kartago (Tunisia).

AbjadSunting

Abjad Ngaran Arti Alihaksara Abjad nang sama di abjad
Ibrani Arap Yunani Latin
  ʾāleph hadangan ʾ א Α, α A, a
  bēth rumah b ב Β, β B, b
  gīmel unta g ג Γ, γ C, c / G, g
  dāleth lawang d ד Δ, δ D, d
  lalungkang h ה Ε, ε E, e
  wāw kait w ו (Ϝ, ϝ) / Υ, υ F, f / U, u
  zayin sanjata z ז Ζ, ζ Z, z
  ḥēth pagar ח Η, η H, h
  ṭēth ? ט Θ, θ
  yōdh langan y י Ι, ι I, i
  kaph talapak tangan k כ Κ, κ K, k
  lāmedh kambing l ל Λ, λ L, l
  mēm banyu m מ Μ, μ M, m
  nun iwak n נ Ν, ν N, n
  sāmekh iwak s ס Ξ, ξ
  ʿayin mata ʿ ע Ο, ο O, o
  muntung p פ Π, π P, p
  ṣādē ? צ (Ϻ, ϻ)
  qōph warik q ק (Ϙ, ϙ) Q, q
  rēš kapala r ר Ρ, ρ R, r
  šin gigi š ש Σ, σ S, s
  tāw tanda t ת Τ, τ T, t

RujukanSunting

Tautan luarSunting