Al-Jami' al-Aqsha

Al-Jami' al-Aqsha (bahasa Arab: الجامع الاقصى) adalah sabuting bangunan utama nang baandak dalam kompleks Masigit Al-Aqsha hagian salatan lawan ciciri khas kubah timahnya nang bawarna abu-abu. Al-Jami' al-Aqsha rancak dianggap sawagai Masjid Al-Aqsha nitu saurang, dalas sabujurnya ngaran Masjid Al-Aqsha marujuk kapada sabarataan kompleks nang di dalamnya tadapat babarapa bangunan panting; nang kaya Al-Jami' al-Aqsha nitu saurang Kubah Ash-Shakhrah, Mushalla Al-Marwani, Kubah Al-Mi’raj, Kubah As-Silsilah, Kubah An-Nabi, wan bangunan-bangunan nang lain.

Jami' Al Aqsha
الجامع الاقصى
Jerusalem-2007-Temple Mount-Al-Aqsa Mosque 01.jpg
Maklumat awam
AndakanMasigit Al-Aqsha, Yerusalem
Koordinat geografi31°46′35″N 35°14′8″E / 31.77639°LU 35.23556°BT / 31.77639; 35.23556
Pahubungan agamaIslam
DistrikKuta Lawas Yerusalem
SatatusMasigit
KapamimpinanYayasan Wakaf
Rincian parancangan
Janis gaya parancanganMasigit
Gaya parancanganArsitektur Islam pamulaan, Mamluk
Peletakan batu pertama685 (konstruksi pamulaan)
1033 (konstruksi kadua)
Rampung705 (konstruksi pamulaan)
1035 (konstruksi kadua)
Spesifikasi
Arah fasadUtara
Kapasitas5.000[1]
Panjang83 meter (272 kaki)
Lebar56 meter (184 kaki)
Kubah1
Menara4
Tinggi menara37 meter (121 kaki)
BahanBatu kapur (tawing luar, manara, fasad), stalaktit (manara), timah (kubah), marmer putih (kolom interior)

Al-Jami' al-Aqsha pamulaan diulah wayah zaman Umar bin Khaththab, dalas babarapa pandapat manyambat pada masigit ngini diulah wayah zaman Kekhalifahan Umayyah. Imbah lindu tahun 746, masigit ngini hancur sabigian wan diulah baasa ulih khalifah Abbasiyah Al-Mansur pada tahun 754, wan dikambangakan pulang ulih nang mangganti Al-Mahdi wayah tahun 780. Lindu imbahnya mahancurakan sahagian ganal Al-Jami' al-Aqsha wayah tahun 1033, tagal dua tahun imbahnya khalifah Fatimiyyah Ali azh-Zhahir mambangun baasa masigit ngini nang masih cagat badiri sampai damini.

Dalam bamacam renovasi bawayah nang digawi, bamacam dinasti kakhalifahan Islam sudah manggawi panambahan pada Al-Jami' al-Aqsha wan kawasan nang parak lawan inya, antara lain pada hagian kubah, fasad, mimbar, manara, wan hagian dalam bangunan. Wayah Tantara Salib manaklukakan Yerusalem pada tahun 1099, buhannya mamakai masigit ngini sawagai istana wan Kubah Ash-Shakhrah sebagai gereja, tagal fungsi masigit dibulikakan nang kaya asal imbah Salahuddin maambil alih kapamimpinan kuta nitu. Renovasi, pambaikan, wan panambahan imbahnya digawi wayah abad-abad kainahnya ulih bubuhan panguasa Ayyubiyah, Mamluk, Utsmaniyah, Majelis Tinggi Islam, wan Yordania.

Panyalukutan Al-Jami' al-Aqsha wayah tanggal 21 Agustus 1969 maulah badirinya Organisasi Konferensi Islam nang wayah ini baanggutaakan 57 negara. Panyalukutan nitu jua maulah mimbar bahari ampun Salahuddin Al-Ayyubi tabakar habis. Dinasti Bani Hasyim panguasa Karajaan Yordania hudah manggantinya lawan mimbar hanyar nang digawi di Yordania,[2] dalas ada jua nang manyambat pada mimbar ulahan Jepara dipakai di masigit ngini.[3][4]

PangarananSunting

Further information: Masjid Al-Aqsha

Al-Jami' al-Aqsha adalah bangunan bakubah abu-abu nang baandak di kompleks Masigit Al-Aqsha, yakni di hagian salatan. Sambatan Al-Jami’ (اَلْجَامِعُ) nang baarti 'masjid', baasal matan sambatan Al-Jumu'ah nang baarti 'mangumpulakan' (gasan sambahyang bajamaah).[5]

Salawas baabad-abad, Masigit Al-Aqsha lawan sabarataan kompleksnya sudah dianggap sawagai sabuting wilayah nang suci. Paubahan panyambatan imbahnya tajadi wayah zaman pamarintahan Kesultanan Utsmaniyah, di mana wilayah kompleks sacara sabarataan disambat sawagai Al-Haram asy-Syarif; sadangkan bangunan nang baandak di hagian salatan disambat sawagai Al-Jami' al-Aqsha, yaitu tampat Umar bin Khaththab panambaian mandiriakan masigit di antara ruruntuhan.[6] Hadits Imam Ahmad mangisahakan pamandiran Umar bin Khattab wan Ka'ab al-Ahbar, di mana Ka'ab manyaranakan gasan mambangun masigit di balakang batu Ash-Shakhrah, sadangkan Umar menolak wan mamilih tampat di sabalah salatan gasan mambangun masigit lawan kiblat nang maarah ka Ka'bah haja, jadinya andak batu nitu bagana di balakangnya.[6][7][8]

Further information: Masjid Umar (Yerusalem)

Al-Jami' al-Aqsha nang didiriakan Umar bin Khattab nitu, jua balain lawan Masigit Umar, yaitu sabuting masigit nang diulah wayah zaman kakuasaan Dinasti Ayyubiyah pada abad ka-12, gasan mangganang pangambil-alihan Yerusalem oleh Umar bin Khattab nang mawakili umat Islam.[9] Tradisi satampat mangisahakan pada wayah pengambil-alihan tersebut, Umar diundang oleh Patriark Sophonius gasan baibadah di dalam Gereja Makam Kudus, tagal Umar mamilih manggawi sambahyang di luar, parak lawang masuk garija.[9] Masigit Umar baandak basubarangan lawan Gereja Makam Kudus, di luar kompleks Masjid Al-Aqsha.[9]

SejarahSunting

Sawalum pambangunanSunting

Pawa masigit ngini bahari hagian paluasan pambangunan bukit ulih Raja Herodes Agung, nang dimulai pada tahun 20 SM. Herodes manyuruh tukang batu gasan manatak parmukaan batu di sisi timur wan salatan bukit, wan malapisinya. Sisa-sisa pambangunan nitu wayah ini masih kawa dihaga di babarapa andakan.[10]

Wayah Bait Kedua masih badiri, situs tempat masigit wayah ini badiri disambat lawan ngaran Serambi Salomo, wan pada tiap sisinya tadapat gudang kuil nang dingarani chanuyot, nang mamanjang sampai ka sisi salatan bukit. Konstruksi tiang-tiang kolom ganal persegi di bagian utara masigit lawan tawing-tawingnya, hahanyaran ngini ditatapkan baisi umur jauh tatuha pada nang diparkirakan sawalumnya ulih peneliti-peneliti tadahulu (badasarakan tulisan para saksi mata matan wayah itu), yaitu bahwa bangunan nitu baasal matan wayah kakuasaan Romawi. Tawing-tawing nitu diulah baasa atawa dikuati kada lawas imbah panghancuran Yerusalem pada tahun 70 Masehi. Struktur bawah tanah bangunan ini baasal matan wayah buliknya bubuhan Yahudi matan pembuangan Babilonia buhannya, yaitu 2.300 tahun nang bahari. Wayah lindu tahun 1930-an marusak masigit ngini, pananggalan atas babarapa hagian nang taulah matan kayu sawat digawi, nang menunjukkan kurun 900 SM. Kayu-kayu nitu adalah cypress (sajanis cemara) wan akasia. Janis nang disambat pahabisan manurut Alkitab dipakai ulih Raja Salomo dalam konstruksi bangunan-bangunannya di bukit nitu pada pintangan 900 SM.[11]

Basamaan lawan Bait Suci, chanuyot nang ada umpat hancur ulih sarangan Kaisar Romawi Titus (wayah nitu masih jenderal) pada tahun 70. Kaisar Yustinianus maulah sabuting gereja Kristen di situs ini pada tahun 530-an, nang dipersembahkan gasan Perawan Maria wan dingarani "Gereja Bunda Kami". Gereja ini hahanyaran dihancurakan oleh Kaisar Sassania Khosrau II pada awal abad ke-7, sampai tasisa sawagai raruntuhan.[12]

Konstruksi UmayyahSunting

 
Al-Jami' al-Aqsha di sapanjangan tawing selatan Masigit Al-Aqsha

Ada babarapa pandapat bakanaan wayah Al-Jami' al-Aqsha panambaian diulah. Panambaian nang paling masyhur adalah Al-Jami' al-Aqsha marupakan wadah Umar bin Khaththab manggawi sambahyang bajamaah wayah bailang ka Yerusalem wan Umar jua nang manyuruh paulahan bangunan nitu.[6][7][8] Babarapa pandapat lain manyataakan pada bangunan ngini dibangun wayah pamarintahan Kekhalifahan Umayyah, sedangkan pandapat lain manyataakan pada bangunan awalnya dibangun Umar wan imbahnya diulah baasa masa Kekhalifahan Umayyah.

Babulik pada kasaksian Arculf, saurang biarawan Galia nang baziarah ka Palestina wayah 679-82, sajarawan arsitektur Sir Archibal Creswell bapandapat pada Umar bin Khaththab mungkin adalah urang nang panambaian mandiriakan bangunan persegi empat primitif lawan daya tampung 3.000 jamaah di sabuting wadah di kompleks Masjid Al-Aqsha (disambat kompleks Bukit Bait Suci ulih umat Yahudi). Bujur damintu, ada juaa pandapat nang manyataakan pada Muawiyahlah nang mungkin sabujurnya mamarintahkan pambangunan wan lain Umar. Pandapat pahabisan ngini didukung oleh tulisan matan ulama Yerusalem awal Al-Mutahhar bin Tahir al-Maqdisi.[13] Analisis atas panel wan balok kayu nang diambil matan bangunan ngini salawas renovasi pada tahun 1930-an manunjukakan pada kayu-kayu nitu adalah cedar Libanon dan cypress. Penanggalan radiokarbon menunjukkan babagai macam usia, beberapa bahkan setua abad ke-9 SM, nang menunjukkan bahwa beberapa matan kayu nitu sabujurnya sudah dipakai pada bangunan-bangunan nang tatuha.[14]

Ujar babarapa ulama Islam, antara lain Mujiruddin al-Ulaimi, Jalaluddin as-Suyuthi, wan Syamsuddin al-Maqdisi, masigit ngini diulah baasa wan diluasi oleh Khalifah Abdul Malik bin Marwan wayah 690 basamaan lawan Kubah Batu.[13][15] Guy le Strange baucap pada Abdul Malik mamakai bahan-bahan matan Gereja Bunda Kami nang hancur gasan baulah masjid wan maungkaiakan bukti pada kamungkinan substruktur di buncu tunggara masigit adalah sisa-sisa garija nitu.[15]

Dalam marancanakan proyek megahnya di Bukit Bait Suci, nang pada kaakhirannya pacangan maubah kasabarataan kompleks nitu manjadi Masjid Al-Aqsha, Abdul Malik gasan maubah bangunan primitif sawagaimana digambarakan oleh Arculf manjadi struktur nang tatalindungi nang malingkupi kiblat, sabuting faktor penting dalam skema lengkap rancangannya. Tagal, sabarataan kompleks Al-Aqsha itu dimaksudakan gasan melambangkan masjid. Seberapa banyak paubahan nang inya gawi pada aspek bangunan sawalumnya kada diketahui, tagal panjang bangunan hanyar ditunjukakan lawan adanya bakas jambatan nang maarah ka istana Umayyah, nang baandak di subalah salatan matan hagian barat kompleks. Jambatan kemungkinan dahulunya mambantang matan jalan di luar tawing selatan Al-Aqsha, sawagai jalan langsung manuju masjid. Adanya jalan langsung matan istana ka masigit adalah sabuah ciri khas nang masyhur wayah masa Umayyah, sawagaimana tadapat pada situs-situs awal lainnya. Abdul Malik mangitar poros tangah masjid pintangan 40 meter ka arah barat, sasuai lawan rencana lengkapnya atas Masjid Al-Aqsha. Poros bangunan sabalumnya nang babantuk sabuting ceruk, wayah ini masih dipinandui lawan sambatan "Mihrab Umar". Marga mamparhatikan bujur posisi Kubah Batu, Abdul Malik maminta arsiteknya menyejajarkan Al-Jami' al-Aqsha nang hanyar lawan andakan batu Ash-Shakhrah, sehingga sumbu utama utara-selatan Al-Aqsha nang sawalumnya, yaitu garis nang malalui Kubah As-Silsilah wan Mihrab Umar, jadi bakitar.[16]

Creswell, nang babulik pada Papyri Aphrodito, sebaliknya mengklaim bahwa Al-Walid bin Abdul Malik adalah nang mambangun baasa Al-Jami' al-Aqsha selama periode anam bulan sampai satu tahun, lawan bubuhan tukang matan Damaskus. Kabanyakan peneliti bapandapat bahwa rekonstruksi masjid dimulai oleh Abdul Malik, tagal Al-Walid lah nang maawasinya sampai tuntung. Dalam tahun 713-714, sarangkaian lindu marusak Yerusalem wan manghancurkan bagian timur masjid, nang akhirnya dibangun babulik pada masa pamarintahan Al-Walid nitu. Gasan membiayai rekonstruksi ini, Al-Walid mamarintahkan amas matan Kubah Ash-Shakhrah dicetak sawagai uang logam gasan bahan-bahan bangunan.[13] Al-Jami' al-Aqsha nang diulah Umayyah kemungkinan besar berukuran 112 x 39 meter.[16]

ReferensiSunting

 1. ^ "Al-Aqsa Mosque, Jerusalem". Atlas Travel and Tourist Agency. Diakses tanggal 2008-06-29. 
 2. ^ Kasalahan pangutipan: Tag <ref> tidak sah; tidak ditemukan teks untuk ref bernama INT
 3. ^ "Indonesia Harus Bawa Isu Al-Aqsa di Forum OKI" (dalam bahasa Bahasa Indonesia). Okezone. 
 4. ^ "Mihrab Dari Jepara" (dalam bahasa Bahasa Indonesia). Tribun Kaltim. 
 5. ^ Al Qurānul Karīm wa tafsīr (dalam bahasa Indonesia). 2010. 
 6. ^ a b c Jarrar, Sabri (1998). Gülru Necipoğlu, ed. Muqarnas: An Annual on the Visual Culture of the Islamic World (edisi ke-Ilustrasi, anotasi). BRILL. hlm. 85. ISBN 9004110844, 9789004110847 Periksa nilai: invalid character |isbn= (bantuan). 
 7. ^ a b Mosaad, Mohamed. Bayt al-Maqdis: An Islamic Perspective pp.3–8
 8. ^ a b F. E. Peters (1985). Jerusalem. Princeton University Press. hlm. 186–192. 
 9. ^ a b c Jerome Murphy-O’Connor (2008). The Holy Land: An Oxford Archaeological Guide from Earliest Times to 1700. Oxford Archaeological Guides. Oxford: Oxford University Press. hlm. 62. ISBN 978-0-19-923666-4. Diakses tanggal 20 June 2016. 
 10. ^ Temple of Herod, Jewish Encyclopedia
 11. ^ John M. Lundquist (2007). The Temple of Jerusalem: Past, Present, and Future. Greenwood Publishing Group. hlm. 45. ISBN 0275983390, 9780275983390 Periksa nilai: invalid character |isbn= (bantuan). 
 12. ^ "Jerusalem (A.D. 71-1099)".Catholic Encyclopedia.Diakses pada 1 Juli 2008. 
 13. ^ a b c Elad, Amikam. (1995). Medieval Jerusalem and Islamic Worship Holy Places, Ceremonies, Pilgrimage BRILL, pp.29–43. ISBN 90-04-10010-5.
 14. ^ N. Liphschitz, G. Biger, G. Bonani and W. Wolfli, Comparative Dating Methods: Botanical Identification and 14C Dating of Carved Panels and Beams from the Al-Aqsa Mosque in Jerusalem, Journal of Archaeological Science, (1997) 24, 1045–1050.
 15. ^ a b le Strange, Guy. (1890). Palestine under the Moslems, pp.80–98.
 16. ^ a b Grafman and Ayalon, 1998, pp.1–15 Archived 2007-12-25 at Archive-It.