• Astana (Sansekerta: sthāna nang baarti "tampat"), di pulau Jawa (jua dalam Hikayat Banjar) adalah sebuah tempat alkah pemakaman para raja atawa jua anggota kulawarga raja. Kata ini masih ada hubungannya lawan kata istana nang baarti adalah "kediaman sang Raja".
  • Astana, Kazakhstan, ibukota Kazakhstan