Banyu tajun adalah formasi geologi matan arus banyu nang jarujuhan malalui suatu formasi babatuan nang mangalami erosi wan gugur ka bawah matan katinggian. Banyu tajun kawa barupa ulahan nang biasa diguna'akan di taman. Babarapa banyu tajun tabantuk di lingkungan pagunungan di mana erosi rancak tajadi.

Banyu tajun