Barat adalah kata banda, kata sipat, atawa adverbia nang manunjukakan ampah atawa geograpi.

Sabuah kompas lawan sorotan barat.

Barat adalah salah asa matan ampat ampah mata angin atawa titik kompas. Ini adalah kabalikan matan timur wan cagat lurus ka utara wan selatan.

Lawan konvensi, sisi kiwa peta adalah barat.

Gasan tulak ka barat mangguna'akan kompas gasan napigasi, maatur bantalan atawa azimut 270°.

Kata barat baasal matan ngaran salah asa matan ampat kurcaci dalam mitologi Nordik, Norðri, Suðri, Austri wan Vestri, nang asing-asingnya mawakili salah asa ampah dunia.