Barat laut

Barat laut atawa utara barat adalah ampah tangah ordinal antara utara wan barat pada kompas. Ini adalah kabalikan matan tunggara.

Sabuah kompas lawan sorotan barat laut.