Basa marupakan lambang ilun nang patuh dipakai pahin bapandir.

Yat lian babak