Caramin adalah parmukaan nang lungur dan baulih manciptakan pantulan sahingga mambantuk bayangan.

Caramin