Laman ini sudah diusulakan gasan dihapus hancap.
Alasan nang diunjukakan yaitu "{{{1 }}}".
Jaka Pian kada hakun lawan pahapusan hancapnya, tulung jalasakan di laman pamandirannya. Kalu laman ini jalas kada mamanuhi syarat gasan pahapusan hancap, atawa Pian baniat mambaikinya, silakan hapus pamadahan ini, tagal mahapus pamadahan ini matan laman nang Pian ulah surangan.

Pambakal, ingati gasan mamariksa apakah tautan apa pun di sini wan riwayat laman nang halam (babakan pauncitnya) sabalum pahapusan.