Dagu adalah hagian paling bawah matan muha pada anatumi manusia. Dagu tabantuk matan hagian bawah mandibula. Babarapa urang limbahanu baisi balahan dagu nang marupakan suatu ciri turunan résésif.

Balahan dagu pada William McKinley.