Dalam ilmu ikunumi, duit tu alat pahurupan nang kawa ditarima awam. Alat pahurup nintu kawa barupa banda apapun nang kawa ditarima samunyaan urang di masyarakat. Adanya duit manyadiaakan alternatif transaksi nang labih mudah matan pahurupan barang (disambat barter) nang labih ngalih wan rumit.

Duit rupiah