Garing adalah janakan sasaurang lamun marasa kawigasannya taganggu. Garing adalah hal nang kada nyaman atawa singkal nang pasti dirasaakan sasaurang. Panyakit adalah runtutan awak wan patofisiologis nang rahatan balangsung wan kawa maulah kaadaan awak atawa pikiran jadi kada biasa.

Garing wan panyakit ngitu lain. Sasaurang kawa marasa wigas (kadada garing atawa jua panyakit), tagal lamun marasa kada wigas, ngitulah garing.

Lawan cara sarupa, sasaurang nang awaknya kada wigas kawa maharit panyakit, tagal lamun marasa wigas sabujurannya, bubuhannya marasa kada wigas. Urang kawa maharit tikinan darah tinggi nang babahaya, atawa jua ancaman sarangan jantung atawa jua stroke nang bangat, saupama masih marasa wigas.

Mudil biopsikososial manjalasakan pabidaan antara runtutan patologis aktual nang maulah panyakit, wan janakan pagaring atas kawigasan wan ujak garing tahadapnya, disambat garing.