Gulu[1][2] atawa pinggulu[2]/panggulu[2] atawa puhun gulu adalah palihan nang manyambungakan kapala wan awak. Di sapalihan binatang, gulu kawa tumbuh panjang, pariannya lawan jarapah. Di dalam puhun gulu tadapat pahinakan wan pancarnaan. Di puhun gulu manusia, tadapat sabuting palihan nang disambat halukum.

Gulu pada manusia

Catatan batis babak

  1. ^ Austronesian Basic Vocabulary Database - Language: Banjarese Malay Archived 2016-03-05 at the Wayback Machine, kata injaman matan bahasa Jawa Archived 2010-05-27 at the Wayback Machine yaitu gulu
  2. ^ a b c Abdul Jebar Hapip, Kamus Banjar Indunisia, Cetakan V - Banjarmasin, PT. Grafika Wangi Kalimantan, 2006