Hanja (secara harafiah: aksara Han Republik Rakyat Cina), atawa Hanmun (한문; 漢文), nang kadang diterjemahkan sabagai aksara Tiongkok-Korea, adalah sebutan hagan aksara Tionghoa (Hanzi) dalam bahasa Korea, tagal secara spesifik merujuk kapada aksara-aksara nang dipinjam bahasa Korea dan dijadikan hagian matan bahasa tersebut melalui pagantian pengucapan.

Tulisan "Hanja" dalam Hanja dan Hangul.

Berbeda lawan Kanji dalam bahasa Jepang nang sudah mengubah dan menyederhanakan barandak karakter (aksara), Hanja babaya kada baisi parbidaan matan Hanzi bentuk tradisional meskipun ada sedikit daripada aksara standar Hanja adalah varian Hanzi nang gin ditemukan dalam Kanji standar.