Haraga adalah suatu nilai hurup nang kawa disamaakan lawan duit atawa barang lain gasan magan nang dikulih matan suatu barang atawa jasa bagi sasaurang atawa bubuhan pada waktu tatantu wan wadah tatantu.