Hatchback;; marupakan bantuk mubil panumpang 2-Box berbasis sedan, lawan bagian balakangnya lebih handap wan lawang bagasi nang bagabung lawan kaca balakang. Lawang bagasi ni mambuka ka atas wan ruang bagasi bagabung lawan ruang panumpang.

Toyota Yaris adalah salah sabuting hatchback nang popular di dunia.

Mubil lawan bantuk Hatchback biasanya tarmasuk kateguri City Car atawa mubil mini, mubil halus (segment B), atawa mubil kumpak (segment C).

Hatchback mini

babak

Hatchback halus

babak

Hatchback kumpak

babak

Parbedaan Hatchback lawan Liftback

babak
 
Toyota Corolla FX Hatchback
 
Toyota Corolla XLi Liftback

Hatchback wan Liftback sama-sama baisi lawang bagasi lawa kaca balakang nang kawa dibuka kaatas. Parbedaannya adalah atap hatchback sampai di balakang atas jok panumpang balakang sahingga kaca balakang labih tadiri. Sadangkan liftback atapnya labih hendep wan kaca bagasi labih landai atawa perot. Ruang kapala panumpang balakang pada liftback labih sasak matan hatchback, tatapi lawan overhang balakang nang tapanjang, bagasi liftback labih luas.