Kerestén: Pabidaan ralatan

10 bita ditambahkan ,  7 tahun yang lalu
s
s (r2.7.3) (Bot: Maubah bs:Hrišćanstvo manjadi bs:Kršćanstvo)
 
== Sejarah ==
Agama Kerestén bamula tumatan pangajaran Yesus Kristus sabagai tokohtatuha utama agama naini. Yesus diranakakan di kuta Betlehem nang baandak di banua Palestina sakitar tahun 4-8 SM, wayah pamarintahan raja Herodes. Umat Keresten parcaya bahua Yesus diranakakan matan rahim bibinian dara, Maria, nang ditiananakan ulih Roh Kudus. Tumatan umur tiga puluh tahun, salawas tiga tahun Yesus bahutbah wan ma’ulah mukjizat kapadalawan banyak urang, ba’imbayan wan duawalas ikung rasulnya. Yesus nang samagin tarkanaldipinandui tapitagal dimuari ulih bubuhan Farisi, nang imbahlimbah itu bakomplot handak manyalibakan Yesus. Yesus wapat disalib di umur 33 tahun, tapi imbah itu ujah panganut agama Kerestén, Sidin bangkit matan kubur batarus naik ka surga.
 
Imbah wapatnya Yesus Kristus itu pang, rasul-rasul batumat mandakwahakan ajaran Yesus ka mana-mana, nang manjadi hasilnya, jamaah panambayan Kerestén, sajumlah bangsa tiga ribu ikung, dibaptis. Tagal, di masa-masa pamulaan tumbuhnya, agama Kerestén dirasa sabagai ancaman makanya am bubuhan Kerestén tatarusan disasahi wan dianiaya ulih pamarintah Rumawi wayah itu. Banyak bapa Garéja nang jadi korban kakajaman kakaisaran Rumawi manjadi martir, yaitu relarila disiksa awan jua dihukum mati marga mampartahanakan imannya, nangkaya Santo Ignatius urang Antiokia nang dihukum mati dijadiakan makanan singa.
 
Masa itu, kaparcayaan nang tumbuh di Rumawi adalah paganisme, di mana adanya konsep ‘balas jasa langsung’. Tagal karna gancangnya para rasul mandakwahakan ajaran Kerestén, bagagémétan agama ini mulai batumbuh jumlahnya, sahingga pamarintah Romawi samagin taancam ulih adanya agama Kerestén. Pamarintah Rumawi jua ba’usaha mahinyik, wan jua manangati adanya agama Kerestén, karna umat Kerestén kada hakun manyambah Kaisar, wan jua ma’ulah ngalih kakuasaan Rumawi. Salain nitu, paganisme wan ramalan-ramalan nang sudah ada tumatan zaman Republik bahari nang dipakai sabagai alat-alat propaganda wan pambanaran semenyaansamunyaan tingkah lakuparigal panguasa atawa jua jadi alasan kagagalan panguasa, sudah kada mampan lagi lawan kadudukan agama Kerestén. Makanya am, di masa wayah itu, banyak umat Kerestén nang dibunuh sabagai usaha pamarintah Romawi gasansagan manatak batang agama Kerestén. Pandakwah utama agama Kerestén wayah itu adalah Rasul Paulus, nang paling cangkal mandakwahakan ajaran Kerestén ka buncu-buncu dunia.
 
Di wayah itu, datang masa-masa kakadapan (192-284), dimulai tumatan wayah Kaisar Commodus sampay wayah Kaisar Diocletian. Masa ini urang-urang wayah itu kahilangan kaparcayaan kapada konsep balas jasa langsung nang dianut di Paganisme, sahingga agama Kerestén gin samagin dikatujui. Sampay akhirnyaahirnya di wayah tahun 313, Kaisar Konstantinus mambulihakan adanya agama Kerestén wan jua sidin saurang mintanang maminta diparmandiakan, imbah itu 80 tahun sasudah sidin bakuasa, Kaisar Theodosius manangati semenyaan bantuk paganisme wan manatapakan agama Kerestén jadi agama nagara.
 
Sabagai agama rasmi nagara Kakeresténan samagin manyabak hancap bujur. Tapi pangpangah Garéja jua gin mulai tapacah-pacah sawayah cungulnya bamacam aliran (bidaah). Sabuting cara manikin bidaah adalah lawan cara diadaakannya [[Konsili Nicea I|Konsili Nicea]] nang panambayan tahun 325 M. Konsili Nicea mahasilakan pangakuan iman sabarataan umat Kerestén nang panambayan, sabagai tanda parsatuan Kerestén universal nang dibédaakan matan umat-umat Kerestén nang bidaah. Sabuting contohnya adalah bidaah [[Arianisme]], nang manjadi kasayahan (krisis) bidaah paling ganal wayah itu, itu pang nang manjadi alasan utama diadaakannya Konsili Nicea nang panambayan ini.
 
Wayah Karajaan Rumawi mulai runtuh wan rakay, Garéja Kerestén tatap haja batahan. Wayah abad ke-11 kajadian dalam Perang Salib wayah prajurit perang salib nang kajam manjadi sajarah kadap agama Kerestén nang sampay wayah ini gin masih banyak disasali urang banyak. Perang Salib adalah perang agama antara Kerestén wan Islam. Dicetusakan panambayan ulih [[Paus Urbanus II]], [[Perang Salib I]] batujuan marabut pulang kota suci Yerusalem matan kakuasaan Islam, kota nang manjadi tampat tujuan baziarah paling panting umat Kerestén wayah itu.
Wayah itu jua, banyak bujur pihak-pihak kada batanggungjawab nang mamakay kadudukan di dalam Garéja Barat (Katolik) sabagai sumber kakuasaan, nang sacara kada langsung mambari supan Garéja. Pajabat-pajabat tinggi di dalam Geréja samagin tapangaruh mamantingakan kapantingan kaduniaan haja sahingga samagin manyaléwéng tumat ajaran dasar Garéja Katolik. Banyak oknum nang bakadudukan panting di dalam Gareja manggunaakan kakuasaannya sakahandak hati sampay merugiakan banyak umat wayah itu. Itu pang nang ma’ulah banyak umat Kerestén sangkal wan jua mamprotes sarta manuntut pambaharuan. Banyak jua umat nang mulai tapikir bahwa sabuting usaha gasan mandatangakan pambaharuan di dalam Garéja awan cara mambari’i Kitab Suci gasan urang banyak.
 
Puncak panyalahgunaan ajaran Garéja dimulai wayah adanya tukar-jual surat indulgensia. Gawian ini sabujurnya gin siwah lawan ajaran iman Garéja Katolik. [[Martin Luther]], sidin sa’ikung rahib nang mulai maambil kaputusan handak manggawi pambaharuan awan cara ma’ulah pambarontakan kapada Garéja Katolik, imbah itu jua sidin mambangun garéja tandingan hanyar. Urang nang lainnya [[Ignatius Loyola]], pandiri ordo Jesuit dalam Garéja Katolik, ba’usaha ma’ulah pambaharuan tumat dalam haja, caranya sidin mambari’i pandidikan teologi Kerestén nang ketatpisit gasan para klerus, nang utama maasi bujur-bujur kapada otoritas wan ajaran Garéja, supaya gawian nang korup dalam Garéja bakurang wan kada manjadi-jadi lagi. Konsili Trente, sabuting konsili (ijma) nang diadaakan sabagai reaksi atas reformasi Martin Luther, di situ reformasi Martin Luther dianggap ulih Garéja Katolik sabagai gawian nang mambangatimaulah tanjuh rusaknya kaadaan kakeresténan. Dalam Konsili Trente nang ini ajaran iman Garéja Katolik ditagasakan (tamasuk kanonisasi paling pandudian Alkitab Katolik) gasan manikin wan mangurangi bamacam panyalahgunaan nang sakahandaknya dalam Garéja.
 
Wayah Martin Luther mantarjamahakan Kitab Suci manjadi bahasa Jerman, pangikut-pangikutnya mulai ba’isi pandangan nang babéda-béda kapada Kitab Suci intu, imbah itu pulang ada jua tapalampang panafsiran antara umat nang sa’ikung lawan umat nang lainnya, sabuting kasusnya lagi adanya tapalampang antara denominasi protestan reformed-nya Zwingli wan denominasi anabaptis, reformed-nya Calvinis wan Arminian, wan jua masih banyak lagi tapalampang nang lainnya. Ini pang nang ma’ulah agama Kerestén Protestan wayah damini banyak tabagi-bagi lagi manjadi denominasi-denominasi.
1.292

suntingan