Pamandiran Pamakai:Barkatullah Amin: Pabidaan ralatan