Wikipidia:Kabijakan wan paduman: Pabidaan ralatan

(←Mawalangakan ralatan 70383 ulih 46.162.192.8 (Pandir))
Tag: Pembatalan
Tag: Babakan HP Babakan selulér Suntingan aplikasi Android
 
:'''''Panting: [[Wikipidia:Lima tihang]]'''''
 
Pian kada harus sudah mambaca samuaansabarataan kabijakan Wikipidia sabalum bakuntribusi. TapiTagal, ada puin-puin panting nang harusmusti Pian umpati:
 
# '''Wikipidia adalah sabuah insiklupidia'''
#: NaiyaNgini adalah sabubutingannya tujuan kalahiran Wikipidia, wan bahan-bahan tulisan nang di luar tujuan naiyangini harusmusti dipindahakan ka pruyikparuyik [[Wikimidia]] lainnya atawa dihapus amun kada kawa. (Itihi: [[Wikipidia:Kasalahan umum di Wikipidian|Wikipidia lain...]])
# '''Hurmati pamakai lain'''
#: Pamakai nang manyumbang artikal atawa suntinganbabakan datang tumatan bamacam latar balakang, kabudayaan, nagara, wan baisi pandangan nang balain-lianlain. Amun saling mahurmati, kita kawa bakarjasamabagawi baimbai mambangun insiklupidia naiyangini.
#: Jangan manulis hal-hal nang kawa mangganggu kaharmunisan basama, wan jangan manulis hal-hal nang manyinggung parasaan wan manyinggung SARA. (Itihi: [[Wikipidia:Kasupanan|kasupanan]], [[Wikipidia:Kalakuanwiki|etika]], wan [[Wikipidia:Manyalasaiakan pasalisihan|manyalasaiakanmanuntungakan pasalisihan]].)
# '''Jangan malanggar hak cipta'''
#: Wikipidia nintungitu insiklupidia bibas nang dilisinsiakan di bawah sarat [[GFDL|Lisinsi Dukumintasi Bibas GNU]].
#: Amun Pian manyumbang sabuah karyakaria urang lain kada baijin, kaina kawa maancam tujuan utama kami gasan mambangun insiklupidia bibas nang kawa disabarluasakan sacara bibas. Sumbangan karya kada baijin jua kawa maulah masalah [[hukum]] gasan Wikipidia. (Itihi [[Wikipidia:Hak cipta|hak cipta Wikipedia]].)
# '''Jauhi prasangka'''
#: Artikel perluparlu ditulis darimatan [[Wikipedia:Sudut pandang netral|sudutbuncu pandangjanak netralnitral]], yangnang berartibaarti artikelartikal patut mewakilimawakili pandanganjanakan darimatan sudutbuncu berbedabalain secarasacara adil, proporsionalparupursiunal, danwan tanpakadada prasangka.
#: PoinPuin iningini jugajua merupakanadalah [[:m:Foundation issues|hal mendasarmandasar]] yangnang jugajua berlakubalaku bagigasan seluruhsamunyaan proyekparuyik [[WikimediaWikimidia]].
# '''HanyaWastu untukgasan informasiinpurmasi yangnang dapatkawa diverifikasidipiripikasi'''.
#: ArtikelArtikal-artikelartikal WikipediaWikipidia harusmusti berdasarkanbadasarakan [[Wikipedia:Sumber terpercaya|sumbersumbar-sumbersumbar publikasi yangnang terpercayatapacaya]], danwan sumbersumbar-sumbersumbar iningini harusmusti [[Wikipedia:Mengutip sumber|dituliskanditulisakan]] sehinggajadi penyuntingpambabak lainnyalain dapatkawa memeriksamamariksa artikelartikal-artikelartikal tersebutngitu. (LihatItihi [[Wikipedia:PemastianPamastian]] danwan [[Wikipedia:BukanLain risetrisit asli]].
 
== Ikhtisar kabijakan kunci lainnya ==
2.209

suntingan