Hak asasi manusia: Pabidaan ralatan

12 bita ditambahkan ,  6 bulan yang lalu
→‎Dewan HAM PBB: mambanjari sadikit
(→‎Dewan HAM PBB: mambanjari sadikit)
(→‎Dewan HAM PBB: mambanjari sadikit)
=== Dewan HAM PBB ===
[[Berkas:UN Geneva Human Rights and Alliance of Civilizations Room.jpg|jmpl|ka|250px|Ruang partamuan Dewan Hak Asasi Manusia PBB di [[Jenewa]], [[Swiss]].]]
Pasal 1 Piagam PBB maakui hak asasi manusia sabagai salah sabuting tujuan utama urganisasi internasional ngitu. Salain ngitu, Pasal 55 dan 56 maharusakan nagara angguta hagan maambil tindakan kolektif atawa jua tapisah hagan mamastiakan panghurmatan wan pangejawantahan hak asasi manusia di seantaro jagat tanpa mangacualikan siapa haja. Lawan adanya landasan hukum ngini, sajumlah lambaga hak asasi manusia sudah diulah di bawah naungan PBB. Haratan tahun 1946, [[Dewan Ikunumi wan Susial PBB]] sabagai salah sabuting organ utama PBB mandiriakan [[Kumisi Hak Asasi Manusia Parsarikatan Bangsa-Bangsa|Kumusi Hak Asasi Manusia]] nang tadiri matan 53 ikung utusan matan nagara-nagara angguta PBB. Kumisi ngini badiri salawas 60 tahun wan sudah manggawi bamacam kagiatan dami parlindungan wan pambardayaan hak asasi manusia. Babarapa sumbangsih tapanting matan urganisasi ngini adalah parumusan PUHAM, ICCPR, wan ICESCR, sarta pangambangan kaharatan lambaga PBB dalam malindungi wan mamprarumusiakan HAM. Kumisi ngini suah mandiriakan [[Sub-Kumisi Prumusi wan Parlindungan Hak Asasi Manusia]] nang mamparsiapakan [[masyarakat madani]] umpat sarta lawan kagiatan-kagiatannya. Salain ngitu, Kumisi HAM PBB jua sudah bajasa dalam mambaiki kaadaan hak asasi manusia di macam-macam nagara maraga lambaga ngini sudah mangirim bubuhan ahli nang dibari mandat hagan manjanaki masalah hak asasi manusia tartantu atawa palanggaran hak asasi manusia di nagara tartantu, wan jua maraga lambaga ngini baisi mekanisme rahasia nang mambarii ruang hagan individu hagan malapurakan palanggaran HAM berat wan sistematis di nagara buhannya.{{sfn|Schmidt|2010|p=392}} Tagal, banyak jua nang mangkaritik kumisi ngini maraga pulitik internasional dirasa sudah mahambat kinerja lambaga ngitu. Mantan [[Sekretaris Jenderal PBB]] [[Kofi Annan]] maakui dalam laporannya pas tahun 2005 bahwa kumisi ngitu haratan tadingsir kredibilitas wan profesionalismenya, wan nagara-nagara rancak kali handak jadi angguta kumisi ngini lain hagan malindungi hak asasi manusia, tagal hagan malindungi nagara buhannya matan karitik wan jua manyarang nagara lain. Maka darimatan itungitu, Kofi Annan menyerukanmanyaruakan reformasi yangnang mengubahmaubah sistemnyasistimnya darimatan "penetapan standar" (sepertinang perumusankaya danparumusan perundinganwan parundingan instrumen HAM baruhanyar) menjadimanjadi berpusatbarpusat pada implementasi di lapangan untukhagan menanggulangimananggulangi krisis danwan kedaruratankadaruratan HAM. IaInya jugajua menolakmanulak usulan pendirianpandirian sebuahsabuting lembagalambaga denganlawan keanggotaankaanggutaan yangnang terdiritadiri darimatan semuasamuaan negaranagara, danwan iainya lebihlabih mendukungmandukung pendirianpandirian sebuahsabuting dewan denganlawan jumlah anggotaangguta yangnang terbatastabatas danwan berperanbaperan sebagaisabagai badan subsider Majelis Umum PBB. Ia ingin agar dewan ini berperan sebagai "ruang peninjauan sejawat" dengan tugas untuk mengevaluasi pemenuhan semua kewajiban HAM yang diemban oleh semua negara, dan setiap negara anggota akan dipanggil secara berkala untuk melalui peninjauan menyeluruh terhadap rekam jejak HAM mereka. Awalnya usulan Kofi Annan menuai tanggapan negatif, tetapi perundingan tetap dapat dimulai pada musim panas tahun 2005.{{sfn|Schmidt|2010|p=393}} Berbagai permasalahan yang timbul (seperti soal jumlah anggota dan proses pengambilan keputusan) dapat diselesaikan, dan pada tanggal 15 Maret 2006, Majelis Umum PBB menetapkan Resolusi 60/251 yang mendirikan [[Dewan Hak Asasi Manusia PBB|Dewan Hak Asasi Manusia]].{{sfn|Schmidt|2010|p=394}}
 
== Bahan acuan ==
1.228

suntingan