Hak asasi manusia: Pabidaan ralatan

25 bita ditambahkan ,  1 tahun yang lalu
(→‎Dewan HAM PBB: mambanjari sadikit)
=== Dewan HAM PBB ===
[[Berkas:UN Geneva Human Rights and Alliance of Civilizations Room.jpg|jmpl|ka|250px|Ruang partamuan Dewan Hak Asasi Manusia PBB di [[Jenewa]], [[Swiss]].]]
Pasal 1 Piagam PBB maakui hak asasi manusia sabagai salah sabuting tujuan utama urganisasi internasional ngitu. Salain ngitu, Pasal 55 dan 56 maharusakan nagara angguta hagan maambil tindakan kolektif atawa jua tapisah hagan mamastiakan panghurmatan wan pangejawantahan hak asasi manusia di seantaro jagat tanpa mangacualikan siapa haja. Lawan adanya landasan hukum ngini, sajumlah lambaga hak asasi manusia sudah diulah di bawah naungan PBB. Haratan tahun 1946, [[Dewan Ikunumi wan Susial PBB]] sabagai salah sabuting organ utama PBB mandiriakan [[Kumisi Hak Asasi Manusia Parsarikatan Bangsa-Bangsa|Kumusi Hak Asasi Manusia]] nang tadiri matan 53 ikung utusan matan nagara-nagara angguta PBB. Kumisi ngini badiri salawas 60 tahun wan sudah manggawi bamacam kagiatan dami parlindungan wan pambardayaan hak asasi manusia. Babarapa sumbangsih tapanting matan urganisasi ngini adalah parumusan PUHAM, ICCPR, wan ICESCR, sarta pangambangan kaharatan lambaga PBB dalam malindungi wan mamprarumusiakan HAM. Kumisi ngini suah mandiriakan [[Sub-Kumisi Prumusi wan Parlindungan Hak Asasi Manusia]] nang mamparsiapakan [[masyarakat madani]] umpat sarta lawan kagiatan-kagiatannya. Salain ngitu, Kumisi HAM PBB jua sudah bajasa dalam mambaiki kaadaan hak asasi manusia di macam-macam nagara maraga lambaga ngini sudah mangirim bubuhan ahli nang dibari mandat hagan manjanaki masalah hak asasi manusia tartantu atawa palanggaran hak asasi manusia di nagara tartantu, wan jua maraga lambaga ngini baisi mekanisme rahasia nang mambarii ruang hagan individu hagan malapurakan palanggaran HAM berat wan sistematis di nagara buhannya.{{sfn|Schmidt|2010|p=392}} Tagal, banyak jua nang mangkaritik kumisi ngini maraga pulitik internasional dirasa sudah mahambat kinerja lambaga ngitu. Mantan [[Sekretaris Jenderal PBB]] [[Kofi Annan]] maakui dalam laporannya pas tahun 2005 bahwa kumisi ngitu haratan tadingsir kredibilitas wan profesionalismenya, wan nagara-nagara rancak kali handak jadi angguta kumisi ngini lain hagan malindungi hak asasi manusia, tagal hagan malindungi nagara buhannya matan karitik wan jua manyarang nagara lain. Maka matan ngitu, Kofi Annan manyaruakan reformasi nang maubah sistimnya matan "penetapan standar" (nang kaya parumusan wan parundingan instrumen HAM hanyar) manjadi barpusat pada implementasi di lapangan hagan mananggulangi krisis wan kadaruratan HAM. Inya jua manulak usulan pandirian sabuting lambaga lawan kaanggutaan nang tadiri matan samuaan nagara, wan inya labih mandukung pandirian sabuting dewan lawan jumlah angguta nang tabatas wan baperanbaisi peran sabagai badan subsider Majelis Umum PBB. IaInya inginhandak agarsupaya dewan iningini berperanbaisi sebagaiparan sabagai "ruangandakan peninjauanpaninjauan sejawatsapantaran" denganlawan tugasgawian untukhagan mengevaluasimaevaluasi pemenuhanpahibakan semuasabarataan kewajibankawajiban HAM yangnang diembandihambin olehulih semuasamuaan negaranagara, danwan setiapsaban negaranagara anggotaangguta akan dipanggildikiau secarasacara berkalabarkala untukhagan melaluimalalui peninjauanpaninjauan menyeluruhmanyaluruh terhadaptarhadap rekam jejak HAM merekabuhannya. AwalnyaPamulaannya usulan Kofi Annan menuaimanuai tanggapanpapadahan negatif, tetapitagal perundinganparundingan tetaptatap dapatkawa dimulai pada musim panas tahun 2005.{{sfn|Schmidt|2010|p=393}} BerbagaiBarbagai permasalahanparmasalahan yangnang timbulcungul (sepertinangkaya soalsual jumlah anggotaangguta danwan prosesprusis pengambilanpangambilan keputusankaputusan) dapatkawa diselesaikandituntungakan, danwan padapas tanggal 15 MaretMarit 2006, Majelis Umum PBB menetapkanmanatapkan Resolusi 60/251 yangnang mendirikanmandiriakan [[Dewan Hak Asasi Manusia PBB|Dewan Hak Asasi Manusia]].{{sfn|Schmidt|2010|p=394}}
 
== Bahan acuan ==
1.371

suntingan