Hak asasi manusia: Pabidaan ralatan

6 bita dihapus ,  5 bulan yang lalu
(→‎Dewan HAM PBB: mambanjari)
Pasal 1 Piagam PBB maakui hak asasi manusia sabagai salah sabuting tujuan utama urganisasi internasional ngitu. Salain ngitu, Pasal 55 dan 56 maharusakan nagara angguta hagan maambil tindakan kolektif atawa jua tapisah hagan mamastiakan panghurmatan wan pangejawantahan hak asasi manusia di seantaro jagat tanpa mangacualikan siapa haja. Lawan adanya landasan hukum ngini, sajumlah lambaga hak asasi manusia sudah diulah di bawah naungan PBB. Haratan tahun 1946, [[Dewan Ikunumi wan Susial PBB]] sabagai salah sabuting organ utama PBB mandiriakan [[Kumisi Hak Asasi Manusia Parsarikatan Bangsa-Bangsa|Kumusi Hak Asasi Manusia]] nang tadiri matan 53 ikung utusan matan nagara-nagara angguta PBB. Kumisi ngini badiri salawas 60 tahun wan sudah manggawi bamacam kagiatan dami parlindungan wan pambardayaan hak asasi manusia. Babarapa sumbangsih tapanting matan urganisasi ngini adalah parumusan PUHAM, ICCPR, wan ICESCR, sarta pangambangan kaharatan lambaga PBB dalam malindungi wan mamprarumusiakan HAM. Kumisi ngini suah mandiriakan [[Sub-Kumisi Prumusi wan Parlindungan Hak Asasi Manusia]] nang mamparsiapakan [[masyarakat madani]] umpat sarta lawan kagiatan-kagiatannya. Salain ngitu, Kumisi HAM PBB jua sudah bajasa dalam mambaiki kaadaan hak asasi manusia di macam-macam nagara maraga lambaga ngini sudah mangirim bubuhan ahli nang dibari mandat hagan manjanaki masalah hak asasi manusia tartantu atawa palanggaran hak asasi manusia di nagara tartantu, wan jua maraga lambaga ngini baisi mekanisme rahasia nang mambarii ruang hagan individu hagan malapurakan palanggaran HAM berat wan sistematis di nagara buhannya.{{sfn|Schmidt|2010|p=392}} Tagal, banyak jua nang mangkaritik kumisi ngini maraga pulitik internasional dirasa sudah mahambat kinerja lambaga ngitu. Mantan [[Sekretaris Jenderal PBB]] [[Kofi Annan]] maakui dalam laporannya pas tahun 2005 bahwa kumisi ngitu haratan tadingsir kredibilitas wan profesionalismenya, wan nagara-nagara rancak kali handak jadi angguta kumisi ngini lain hagan malindungi hak asasi manusia, tagal hagan malindungi nagara buhannya matan karitik wan jua manyarang nagara lain. Maka matan ngitu, Kofi Annan manyaruakan reformasi nang maubah sistimnya matan "penetapan standar" (nang kaya parumusan wan parundingan instrumen HAM hanyar) manjadi barpusat pada implementasi di lapangan hagan mananggulangi krisis wan kadaruratan HAM. Inya jua manulak usulan pandirian sabuting lambaga lawan kaanggutaan nang tadiri matan samuaan nagara, wan inya labih mandukung pandirian sabuting dewan lawan jumlah angguta nang tabatas wan baisi peran sabagai badan subsider Majelis Umum PBB. Inya handak supaya dewan ngini baisi paran sabagai "andakan paninjauan sapantaran" lawan gawian hagan maevaluasi pahibakan sabarataan kawajiban HAM nang dihambin ulih samuaan nagara, wan saban nagara angguta akan dikiau sacara barkala hagan malalui paninjauan manyaluruh tarhadap rekam jejak HAM buhannya. Pamulaannya usulan Kofi Annan manuai papadahan negatif, tagal parundingan tatap kawa dimulai pada musim panas tahun 2005{{sfn|Schmidt|2010|p=393}} Barbagai parmasalahan nang cungul (nangkaya sual jumlah angguta wan prusis pangambilan kaputusan) kawa dituntungakan, wan pas tanggal 15 Marit 2006, Majelis Umum PBB manatapkan Resolusi 60/251 nang mandiriakan [[Dewan Hak Asasi Manusia PBB|Dewan Hak Asasi Manusia]].{{sfn|Schmidt|2010|p=394}}
 
Dewan Hak Asasi Manusia PBB tadiri matan 47 kursi kaanggutaan, wan samuaan nagara angguta PBB kawa majadi bagian matan dewa nang ngitu asalakan buhannya dipilih ulih Majelis Umum lawan dukungan [[Mayuritas|mayuritas sadarhana]]. Kaanggutaannya disasuaiakan badasarakan wilayah: tadapat 13 kuris khusus hagan nagara-nagara Asia, 13 hagan nagara-nagara Afrika, 8 hagan nagara-nagara Amarika Latin wan Karibia, 6 hagan nagara-nagara Irupa Timur, wan 7 hagan nagara-nagara Irupa Barat wan kalumpuk lainnya, sahingga nagara-nagara Afrika wan Asia sacara utumatis baisi suara mayuritas, wan hal ngini sangatlah badampak tahadap gagawian diwan. DewanDiwan HAM PBB bertemubatamu paling tidakkada tiga kali dalam setahunsatahun, walaupunwalaujua merekabuhannya jugajua dapatkawa mengadakanmaadakan sesi ''[[ad hoc]]''. TugasGawian utama dewandiwan iningini dijabarkan dalam Resolusi Majelis Umum PBB 60/251.{{sfn|Schmidt|2010|p=394}} Salah satunya adalah dalam menggelar [[Peninjauan Berkala Universal]] (''Universal Periodic Review'') yang menilai rekam jejak negara-negara anggota PBB. Setiap negara ditinjau empat tahun sekali.{{sfn|Schmidt|2010|p=395}} Peninjauan ini tidak bersifat mengikat, hanya dapat memberikan rekomendasi, bersifat melengkapi, dan tidak "bersaing" dengan prosedur-prosedur badan-badan traktat di PBB. Semenjak Juni 2006, Dewan juga mengadakan sesi-sesi khusus yang berupaya menanggapi pelanggaran hak asasi manusia yang serius di beberapa tempat, seperti di [[Republik Demokratik Kongo]], [[Darfur]], [[Myanmar]], [[Sri Lanka]], dan yang paling sering, [[Teritori Palestina|Palestina]].{{sfn|Schmidt|2010|p=397}} Selain itu, sebagai salah satu peninggalan Komisi HAM, Dewan HAM PBB memiliki mekanisme [[prosedur khusus Dewan Hak Asasi Manusia Perserikatan Bangsa-Bangsa|prosedur khusus]] yang melibatkan ahli-ahli independen yang bekerja sendiri atau dalam suatu kelompok kerja untuk mengkaji situasi HAM di negara tertentu atau isu-isu tematik yang berkenaan dengan semua negara.{{sfn|Schmidt|2010|p=398}} Para ahli yang mendapatkan mandat prosedur khusus memiliki masa jabatan maksimal selama enam tahun, dan mereka dapat mengadakan misi pencari fakta atau menggelar kunjungan ke suatu negara. Namun, mereka hanya dapat mendatangi suatu negara jika diundang oleh negara tersebut.{{sfn|Schmidt|2010|p=399}} Sebagian besar pemegang mandat juga dapat meninjau keluhan dari individu atau kelompok-kelompok lainnya, dan beberapa dari mereka telah menghasilkan pendapat-pendapat yang bersifat otoritatif walaupun tidak mengikat.{{sfn|Schmidt|2010|p=400}} Sebagai tambahan, Paragraf 6 Resolusi Majelis Umum PBB 60/251 juga menyediakan "prosedur keluhan". Dengan ini, keluhan-keluhan dari korban atau perwakilan korban dapat disampaikan kepada Dewan, tetapi korban harus terlebih dahulu menghabiskan segala upaya untuk memperoleh pemulihan di tingkat nasional.{{sfn|Schmidt|2010|p=401}} Keluhan sendiri tidak dapat langsung dikirim ke Dewan dan harus diseleksi oleh Sekretariat OHCHR dan dua kelompok kerja yang berada di bawah naungan Dewan, yaitu Kelompok Kerja Komunikasi dan Kelompok Kerja Situasi. Keluhan yang berkenaan dengan situasi yang sedang dipertimbangkan dalam prosedur khusus di PBB atau dalam mekanisme perlindungan HAM regional tidak akan diterima.{{sfn|Schmidt|2010|p=401}}
{{sfn|Schmidt|2010|p=394}} Salah sabutingnya adalah dalam maadakan [[Paninjauan Barkala Universal]] (''Universal Periodic Review'') nang manilai rekam jejak nagara-nagara angguta PBB. Saban nagara ditinjau ampat tahun sakali.{{sfn|Schmidt|2010|p=395}} Pininjauan ngini kada basipat maikat, hanya kawa mambariakan rikumindasi, basipat malangkapi, wan kada "basaing" lawan prosedur-prosedur awak-awak traktat di PBB. Semenjak Juni 2006, Dewan juga mengadakan sesi-sesi khusus yang berupaya menanggapi pelanggaran hak asasi manusia yang serius di beberapa tempat, seperti di [[Republik Demokratik Kongo]], [[Darfur]], [[Myanmar]], [[Sri Lanka]], dan yang paling sering, [[Teritori Palestina|Palestina]].{{sfn|Schmidt|2010|p=397}} Selain itu, sebagai salah satu peninggalan Komisi HAM, Dewan HAM PBB memiliki mekanisme [[prosedur khusus Dewan Hak Asasi Manusia Perserikatan Bangsa-Bangsa|prosedur khusus]] yang melibatkan ahli-ahli independen yang bekerja sendiri atau dalam suatu kelompok kerja untuk mengkaji situasi HAM di negara tertentu atau isu-isu tematik yang berkenaan dengan semua negara.{{sfn|Schmidt|2010|p=398}} Para ahli yang mendapatkan mandat prosedur khusus memiliki masa jabatan maksimal selama enam tahun, dan mereka dapat mengadakan misi pencari fakta atau menggelar kunjungan ke suatu negara. Namun, mereka hanya dapat mendatangi suatu negara jika diundang oleh negara tersebut.{{sfn|Schmidt|2010|p=399}} Sebagian besar pemegang mandat juga dapat meninjau keluhan dari individu atau kelompok-kelompok lainnya, dan beberapa dari mereka telah menghasilkan pendapat-pendapat yang bersifat otoritatif walaupun tidak mengikat.{{sfn|Schmidt|2010|p=400}} Sebagai tambahan, Paragraf 6 Resolusi Majelis Umum PBB 60/251 juga menyediakan "prosedur keluhan". Dengan ini, keluhan-keluhan dari korban atau perwakilan korban dapat disampaikan kepada Dewan, tetapi korban harus terlebih dahulu menghabiskan segala upaya untuk memperoleh pemulihan di tingkat nasional.{{sfn|Schmidt|2010|p=401}} Keluhan sendiri tidak dapat langsung dikirim ke Dewan dan harus diseleksi oleh Sekretariat OHCHR dan dua kelompok kerja yang berada di bawah naungan Dewan, yaitu Kelompok Kerja Komunikasi dan Kelompok Kerja Situasi. Keluhan yang berkenaan dengan situasi yang sedang dipertimbangkan dalam prosedur khusus di PBB atau dalam mekanisme perlindungan HAM regional tidak akan diterima.{{sfn|Schmidt|2010|p=401}}
 
Namun, Dewan HAM juga telah menuai banyak kritik akibat kentalnya unsur politisasi dalam tubuh dewan. Sebagai contoh, pada Mei 2009, anggota Dewan dari negara-negara [[Uni Eropa]] menghadapi kesulitan dalam mencari 16 dukungan dari negara anggota Dewan lainnya untuk menghimpun sesi khusus untuk membahas situasi HAM di Sri Lanka.{{sfn|Schmidt|2010|p=397}} Selain itu, akibat banyaknya kursi yang dimiliki oleh negara-negara Afrika dan Asia, terbentuk blok-blok regional yang dapat menentukan apakah akan meloloskan atau menolak suatu resolusi atas dasar politik. [[Organisasi Konferensi Islam]] sangat berpengaruh dalam hal ini. Faktor ini pula yang mengakibatkan munculnya kritik bahwa Dewan bertindak selektif atau bahkan bias. Sebagai contoh, Dewan HAM dianggap terlalu sering mengadakan sesi khusus mengenai Palestina, sementara upaya negara-negara Barat untuk mengadakan sesi khusus mengenai [[Zimbabwe]] gagal karena negara-negara Asia dan Afrika enggan mendukungnya.{{sfn|Schmidt|2010|p=398}}
1.228

suntingan