Janar

Janar[1] atawa Kunyit[2] (Curcuma longa Linn. syn. Curcuma domestica Val.) tamasuk salah satu tanaman rampah wan tatamba asli matan wilayah Asia Tunggara. Tanaman ini dudinya mangalami pasabaran ka banua Indo-Malaysia, Indonésia, Australia bahkan Aprika. Babaya satiap urang Indonésia wan India sarta bangsa Asia umumnya suah mangonsumsi tanaman rampah ini, baik sabagai palangkap bumbu masakan, jamu atawa gasan manjaga kasihatan wan kabungasan. Janar adalah rarampah nang biasa diguna'akan dalam masakan di nagara-nagara Asia.

Rizoma janar

Catatan batisSunting

  1. ^ jene, Bahasa Jawa Yogyakarta artinya kuning
  2. ^ (Bahasa Indonesia) Ismail, Abdurachman (1979). Bahasa Bukit. 28. Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. hlm. 78.