Kaji banua atawa géografi adalah ilmu nang mampalajari pasal hubungan, pasamaan, wan pabidaan antarruang di Bumi.[1] Pusat kajian banua adalah hubungan manusia wan lingkungannya. Sacara awam, kaji banua tabagi jadi dua cikang kailmuan, yaitu kaji banua pisik wan kaji banua manusia. Imbah tahun 1945, kaji banua labih diampahakan ka ilmu susial wan manambaiakan kajian pasal kaji banua manusia.[2] Kaji banua baisi rancang-rancang panting nang dipakai gasan mamahami hubungan, tawas, wan guna kajadian alam wan kajadian susial.[3]

Kar Bumi

Jujuhutan babak

  1. ^ Hermawan 2009, hlm. 2.
  2. ^ Priyono dan Yusgiantoro 2017, hlm. 2.
  3. ^ Sumantri, dkk. 2019, hlm. 9.