Kaji bumi adalah salah satu cikang ilmu kabumian nang mampalajari pasal Bumi wan sagala isi di dalamnya. Kajian di dalam kaji bumi maliputi sajarah taulahnya Bumi lawan jua bahan, susunan, wan runtutan nang maumpatinya. Ruang lingkup upjik kaji bumi mula matan sasabuting nang sahalus atom sampai sasabuting nang saganal banua atawa samudra. Pangatahuan kaji bumi dipakai gasan bamamacam kaparluan rumah tangga, konstruksi bangunan, panambangan sampai rekayasa.[1]

Urang nang mampalajari kaji bumi disambat pakaji bumi. Bubuhan pakaji bumi sudah kawa manantuakan umur bumi nang dikira-kira 4.5 miliar (4.5x109) tahun nang kawa dikarakan jadi skala waktu kaji bumi, wan jua manamuakan lamun kulimbit bumi tapacah jadi limping tektonik nang bagarak di atas mantel nang satangah cahar (astenosfer) malalui runtutan nang disambat tektonik lempeng, suwalih ngitu bubuhan pakaji bumi mandangani manamuakan wan maatur sumbar daya alam nang ada di bumi, kaya minyak bumi, batu bara, wan jua metal kaya wasi, tambaga, uranium, wan mineral lainnya nang baisi nilai ikunumi, kaya asbestos, perlit, mika, fosfat, zeolit, tanah liat, batuapung, kuarsa, silika, wan jua palihan lainnya kaya balirang, klorin, wan helium.

Kar kaji bumi mudirin banua Amirika Utara.
Kar kaji bumi basajarah banua Irupa.

Jujuhutan babak

  1. ^ Noor, Jauhari (2014). Pengantar Geologi. Sleman: Deepublish. hlm. 1. ISBN 978-602-280-256-3.