Kamatian tahun 2018

Daftar kematian
Tahun:

2000 | 2001 | 2002

2003 | 2004 | 2005

2006 | 2007 | 2008

2009 | 2010 | 2011

2012 | 2013 | 2014

2015 | 2016 | 2017

2018 | 2019

Imbahni adalah daptar Daptar urang nang jiun pada tahun 2018.Citakan:Portal:Peristiwa terkini/Januari 2018/Kematian

Citakan:Portal:Peristiwa terkini/Februari 2018/Kematian

Pibuari 2018

babak

Citakan:Portal:Peristiwa terkini/Maret 2018/Kematian

Marit 2019

babak

Citakan:Portal:Peristiwa terkini/April 2018/Kematian

April 2018

babak

Citakan:Portal:Peristiwa terkini/Mei 2018/Kematian

Mai 2018

babak

Citakan:Portal:Peristiwa terkini/Juni 2018/Kematian

Juni 2018

babak

Citakan:Portal:Peristiwa terkini/Juli 2018/Kematian

Juli 2018

babak

Citakan:Portal:Peristiwa terkini/Agustus 2018/Kematian

Agustus 2018

babak

Citakan:Portal:Peristiwa terkini/September 2018/Kematian

Siptimbir 2018

babak

Citakan:Portal:Peristiwa terkini/Oktober 2018/Kematian

Uktubir 2018

babak

Citakan:Portal:Peristiwa terkini/November 2018/Kematian

Nupimbir 2018

babak

Citakan:Portal:Peristiwa terkini/Desember 2018/Kematian

Disimbir 2018

babak