Kemos Bagarak

Kemos Bagarak adalah sabuting pilim gasan sinima, tilipisi atawa layar kumputar, nang diulah mamakai gambar bagarak, lain lawan animasi nang rancak, nang ada pilim-pilim nang diulah mamakai tanah liat, aanakan, mudil 3D, wan bahan nang lain. Kemos bagarak masih diulah gasan hiburan, kumirsial, palajaran, wan kaparluan saurang.

Saikung kemos kuda bagarak