Kresna atawa Krishna (Dewanagari: कृष्ण; dilafalkan kṛṣṇa menurut IAST; dilafalkan 'kɹ̩ʂ.nə dalam basa Sanskerta) adalah salah satu Dewa nang banyak dipuja oleh umat Hindu lantaran dianggap merupakan aspek matan Brahman. Sidin disambat jua Nārāyana, yaitu sebutan nang merujuk lawan perwujudan Dewa Wisnu nang batangan ampat di Waikuntha. Sidin biasanya digambarkan sabagai sosok pengembala muda nang memainkan seruling (nangkaya pariannya dalam Bhagawatapurana) atawa pangeran anum nang mambari'i tuntunan filosofis (nangkaya dalam Bhagawadgita). Dalam Agama Hindu pada umumnya, Kresna dipuja sabagai awatara Wisnu nang ka dalapan, dan dianggap sabagai Dewa nang paling harat dalam perguruan Waisnawa. Dalam tradisi Gaudiya Waisnawa, Kresna dipuja sabagai sumber matan sabarataan awatara (tamasuk Wisnu).

Kitab Mahabharata mamadahakan bahuwa Kresna asalnya tumat Kerajaan Surasena, tapi limbahitu Sidin manajak karajaan surang nang dibari ngaran Dwaraka. Dalam wiracarita Mahabharata, Sidin dipinandui sabagai tokoh raja nang bijaksana, sakti, dan bawibawa. Dalam kitab Bhagawadgita, Sidin adalah perantara kepribadian Brahman nang menjabarkan ajaran kebenaran mutlak (dharma) lawan Arjuna. Sidin sanggup menampakkan secercah kemahakuasaan Tuhan nang wastu disaksikan oleh tiga urang pada waktu perang kaluarga Bharata akan berlangsung. Ketiga urang naitu adalah Arjuna, Sanjaya, dan Byasa. Namun Sanjaya dan Byasa kada melihat secara langsung, melainkan melalui mata batin buhannya nang menyaksikan perang Bharatayuddha.