Kutak adalah wadah gasan menyimpani sasuatu. Kutak biasanya babantuk persegi wan dibuka lawan mangangkat, manggisir atawa mamindahkan tatukupnya. Bahan gasan maulah kutak bamacam-macam, mulai nang diulah matan karton gasan menyimpani banda-banda nang hampul kaya parhiasan sampai matan kayu gasan banda-banda nang berat.

Sabuting kutak nang puang