Logogram atawa logograf adalah grafém nang mawakili kata atawa morfém (unit bamakna pahalusnya dalam basa). Inya kebalikan fonogram, nang mawakili foném (suara pandéran) atawa campuran foném, wan semagram, nang manandai tumbung semantik. Contoh nang mamakay sistem tulis ini adalah Bahasa Cina.


Sistem tulis nang lain: