Malaka
Andakan Melaka

Malaka adalah sabuah negeri di Malaysia nang kaya lawan sajarahnya. Ibu kotanya adalah Kuta Malaka.