Mangaka (漫画家) adalah istilah basa Japang gasan urang nang manggambar manga. Mangaka baisi padanan makna lawan komikus. Di luar Japang manga rancaknya marujuk lawan buku kumik Japang wan mangaka mangacu lawan pangarang manga nang rancaknya adalah urang Japang. Wayah 2006, kikira 3000 mangaka lihai ada di Japang.[1]

Gōshō Aoyama, saikung mangaka

Daftar Manga-ka Sunting

Ngaran-ngaran dalam alpabit mamakai susunan Barat (ngaran muka sabalum ngaran kulawarga); samantara ngaran-ngaran dalam kanji disusun maumpat susunan Japang (ngaran kulawarga sabalum ngaran muka). Banyak daripada ngaran-ngaran di dalam daptar ngini marupakan ngaran samaran.

A Sunting

B Sunting

C Sunting

D Sunting

E Sunting

F Sunting

G Sunting

H Sunting

I Sunting

J Sunting

K Sunting


L Sunting


M Sunting

N Sunting

O Sunting

P Sunting

R Sunting

S Sunting

T Sunting

U Sunting

W Sunting

Y Sunting

Jujuhutan Sunting

  1. ^ McCarthy, Helen (2006). "Manga: A Brief History". 500 Manga Heroes & Villains. Hauppauge, New York, USA: Chrysalis Book Group. hlm. 14. ISBN 978-0-7641-3201-8.