Manggah (Asma) adalah suatu kaadaan di mana saluran pahinakan maalami pangipitan marga hiperaktivitas lawan rangsangan tartantu, nang manyebabkan paradangan; pangipitan nangini basifat samantara/pahadangan haja.

Sarangan manggah