Masigit Sultan Suriansyah

Masigit Sultan Suriansyah atawa Masigit Kuin tu masigit nang penuhanya di Kalimantan Salatan. Masigit ngini didiriakan masa pamarintahan Sultan Suriansyah (1526-1550), raja Banjar nang pamulaan nang masuk agama Islam. Masigit ngini salah sabuting masigit nang penuhanya di Banjarmasin masa Mufti Jamaluddin (mufti Banjarmasin wayah itu). Dua masigit nang lainnya adalah Masjid Jami lawan Masigit Basirih. Masigit ngini baandak di Kalurahan Kuin Utara, Banjarmasin. Bahari di dairah ngini dijuluki Banjar Lawas nang marupakan indung banua Kasultanan Banjar. Bantuk hatapnya hatap tumpang, mihrabnya tapisah lawan bangunan induknya. Ngini ciri khas masigit bagaya arsitektur tradisional Banjar.

Higa Masigit Sultan Suriansyah.

Masigit KunaSunting

Barakas:Mimbar Masjid Suriansyah.jpg
Mimbar Masigit Sultan Suriansyah.

Kakunaan masigit ngini kawa diitihi matan dua butingan tulisan nang ada di dua daun lawang Lawang Agung. Di daun lawang subalah kanan ada 5 baris tulisan Arab-Melayu : " Ba'da hijratun Nabi Shalallahu 'alahihi wassalam sunnah 1159 pada Tahun Wawu ngaran Sultan Tamjidillah Kerajaan dalam Negeri Banjar dalam tanah tinggalan Yang mulia." Di daun lawang subalah kiwa ada 5 baris tulisan Arab-Melayu: "Kiai Damang Astungkara mendirikan wakaf Lawang Agung Masjid di Nagri Banjar Darussalam pada hari Isnain pada sapuluh hari bulan Sya'ban tatkala itu (kada terbaca)" . Kedua tulisan ngini menunjukakan bahwa pada hari Senayan tanggal 10 Sya'ban 1159 lagi Lawang Agung lagi diulah (renovasi masjid) oleh Kiai Demang Astungkara pada masa pemerintahan Sultan Tamjidillah I (1734-1759).

Di mimbar nang diulah matan kayu ulin ada palingkung mimbar lawan kaligrafi nang babunyi "Allah Muhammadarasulullah". Di palih kanan atas ada tulisan "Krono Legi : Hijrah 1296 bulan Rajab hari Selasa tanggal 17", palih kiwanya ada tulisan : "Allah subhanu wal hamdi al-Haj Muhammad Ali al-Najri".