Matahari atawa jua disambat Surya (tumatan ngaran Diwa "Surya" - Diwa Matahari dalam kaparcayaan Hindu) adalah bintang taparak lawan Bumi lawan jarak rata-rata 149.680.000 kilomitir (93.026.724 mil). Matahari sarta kawalu buah planet (nang sudah dikatahui/ditamuakan ulih manusia) mambantuk Tata Surya. Matahari dikategoriakan sabagai bintang halus janis G.

Idabul struktur matan matahari

Matahari adalah suatu bula gas nang pijar dan sakalinya kada babentuk bulat banar. Matahari baisi katulistiwa dan kutub karana garak rotasinya. Garis tangah ekuatorialnya 864.000 mil, sadangkan garis tangah antar kutubnya 43 mil labih handap. Matahari marupakan angguta Tata Surya nang paling basar, marga 98% massa Tata Surya takumpul pada matahari.

Di samping sabagai pusat paredaran, matahari gin marupakan pusat sumbar tanaga di lingkungan tata surya. Matahari tadiri matan inti dan talu lapisan kulimbit, masing-masing fotosfer, kromosfer dan korona. Hagan tarus mancirat, matahari, nang tadiri matan gas panas mahurup zat hidrogen lawan zat helium malalui réaksi fusi nuklir pada kadar 600 juta ton, lawan itu kahilangan ampat juta ton massa satiap wayah.

Matahari diparcayai tabentuk pada 4,6 miliar tahun nang halam. Kapadatan massa matahari adalah 1,41 babanding massa banyu. Jumbelah tanaga matahari nang sampai ka parmukaan Bumi nang dipinandui sabagai konstan surya manyamai 1.370 watt par mitir parsagi satiap wayah. Matahari sabagai pusat Tata Surya marupakan bintang ganarasi kadua. Material matan matahari tabantuk matan laduman bintang ganarasi panambayan nangkaya nang diyakini ulih ilmuwan, bahwasanya alam samasta ini tabantuk ulih laduman big bang sakitar 14.000 juta tahun nang halam.