Matamatika

Matamatika adalah ilmu nang mampalajari kuantitas, satruktur, ruang wan parubahan. Bubuhan ahli matamatika mancari pula, marumusakan konjektur hanyar, wan mambangun kabujuran malalui mitudi diduksi nang kaku matan aksioma-aksioma wan dipinisi-dipinisi nang basasuaian.