Mickey Mouse urang bawah di 1928 pada Walt Disney jua The Walt Disney Company.