Mintuha

Mintuha adalah kadua kuitan matan pihak bini atawa laki.