Nusantara

Indonesia

Nusantara itu istilah nang dipakai urang Indunisia gasan menggambarakan wilayah pulau-pulau matan Sabang sampay Merauke. Istilah ini mula-mula muncul wan dipakai dalam sastera Bahasa Jawa Pertengahan (abad ke-12 sampay abad ke-16) tagal maknanya lain lawan nang kita pakay wayah naya. Wayah awal abad ke-20 istilah ini dihidupakan pulang oleh Ki Hajar Dewantara, sidin meusulakan ngaran ini gasan wilayah bakas jajahan Hindia-Belanda. Tagal nang ayungannya dipakai ngaran "Indunisia" jadi wayah ini istilah Nusantara dipakai sabagai ngaran lain alias sinonim gasan ngaran Indunisia.

Péta Nusantara di Ruang Kemerdekaan Monas, Jakarta