Péndéng[1]/Pendéng[1] atawa Ikat pinggang atawa sabuk ialah tali nang kawa malumbar, karancakannya diulah matan kulit atawa bahan pakaian karas, wan dipurukakan di sakuliling pinggang. Ikat pinggang baguna gasan maikat salawar atawa bahan pakaian nang lain, wan baguna jua gasan gaya atawa fesyen.

Pendéng

Sabuk sudah tadukumintasi gasan lalakian lawan bibinian tumatan wayah Jaman Parunggu. Di jaman mudirin, urang panambaiannya bamula marasuk ikat pinggang tumatan tahun 1920-an, supaya salawar panjang nang dirasuknya kada tabalurut. Sabalum wayah itu, sabuk baguna hinggan tikas dirasuk gasan hiasan haja, wan karancakan dihubungakan lawan dunia militir.

Ada bamacam ragam sabuk, pariannya sabuk tatahan, nang biasanya ulahan matan kulimbit atawa bahan sarupa, wan dihiasi lawan logam, nang sudah umum dipuruk ulih bubuhan mudil punk, emo, wan metal.

Catatan batis

babak
  1. ^ a b dialek Banjar Kuala dalam: Abdul Jebar Hapip, Kamus Banjar Indunisia, Cetakan V - Banjarmasin, PT. Grafika Wangi Kalimantan, 2006