Padu/dapur sacara harafiah baarti sabuting tampat, biasanya di dalam rumah di mana saikung urang baharaguan wan manyiapakan bahan makanan atawa pangan. Gawian ngini disambat bamasak. Biasanya, kata padu rancak dipakai di Hulu Sungai. Tagal kata dapur kawa jua marujuk lawan gawian ngini, atawa hasil matan gawian ngini.

Sabuah padu mudirin

Bantuk padu babak

Lantaran kamajuan budaya wan tiknulugi, bantuk padu tatarusan baubah-ubah. Parancangan padu mudirin wayah ini ma'umpati prinsip sagitiga nang mamadahakan kalu 3 guna utama padu adalah panyimpanan/basisimpan, pasisiap, wan bamasak. Prinsip ngini manikinakan supaya antara katiga pungsi ngitu, kada saling tahalang lawan jua jarak kaduanya kada talalu jauh. Babarapa bantuk padu nang umum adalah

  • Sabarataan pungsi di atas diandak pada sabidang tawing maka sagitiga ngitu manjadi garis. Bantuk ngini kurang ipiktip tagal imit tampat.
  • Bantuk lain pungsi di atas, nang itu diandak pada dua bidang tawing nang balawanan.
  • Bantuk padu L, di mana alat-alat padu diandak pada 2 bidang tawing nang batamu di buncu.
  • Bantuk padu U, nang itu maandaki 3 bidang tawing.

Bahanu, di dalam ruang padu ada jua tempat nang jua baguna gasan bamakanan.