Pulau Jawa

pulau

Pulau Jawa (Bahasa Inggris: Java), ngaran pulau di Indunisia nang pambanyaknya warganya, pulau nang ka talu walas pangganalnya di dunia. Luasnya Citakan:Pal, didiami kikira 124 juta ikung (kapadatan 979 ikung saban pal). Warga Pulau Jawa kabanyakan Suku Jawa wan Sunda. Suku Sunda bagana di subalah barat, Suku Jawa di subalah tangah wan timur. Di subalah barat Pulau Jawa, ada jua bubuhan suku lain nang babasa Jawa. Di tatangah Pulau Jawa, ada Suku Sunda, wan suku lain nang babasa Sunda, nang kaya di Kabupaten Brebes wan Kabupaten Cilacap. Lain pada itu, ada jua Suku Madura wan Suku Bali (di Prupinsi Jawa Timur) wan Suku Betawi (nang bagana di subalah barat Pulau Jawa, di Jakarta wan paritannya.)

Prupinsi

babak

Di Pulau Jawa ada anam prupinsi:

Pulau Jawa andakannya intangan kapulauan Sunda Basar wan paparan Sunda. Bahari kala, wayah jaman es, masih tamasuk hujung tanggara Banua Asia.