Rūmah Banjar

(Diugahakan matan Rumah Banjar)

Rūmah Banjar yaitu rūmah tradisiunal Urang Banjar. Arsitéktur tradisiunal ciri-cirinya hantara lain baisi parlambang baisi panikinan pada hatap, ornaméntal, dékoratif wan simétris.

Rumah Banjar Bubungan Tinggi di TMII Jakarta.