Rusia adalah sabuah nagara nang mambantang luas banar di sabalah Irupa timur wan Asia utara . Ganal wilayahnya saluas 17.075.400 km², Rusia adalah tamasuk nagara nang tarbesar di dunia. Wilayahnya kurang labih dua kali wilayah Ripublik Rakyat Cina, Kanada atau Amirika Sarikat. Panduduknya manduduki paringkat nang katujuh tarbanyak di dunia satalah Tiongkok, India, Amirika Sarikat, Indunisia, Brasil, wan Pakistan.

Bendera Rusia