Ilmu atawa ilmu pangatahuan adalah saluruh usaha sadar gasan manyalidiki, mandapatakan, wan maningkatakan pamahaman manusia nang tabagi di bamacam-macam kanyataan dalam alam manusia.[1] Sagi-sagi naya dibatasi sakira dihasilakan rumusan-rumusan nang pasti. Ilmu mambariakan kapastian nang mawatasi lingkup pandangannya, wan kapastian ilmu-ilmu didapat matan katarbatasannya.[2]

Saurang babinian nang parhatan bacucubaan/ékspérimén gasan parkambangan ilmu pangatahuan.

Ilmu kada sahibar pangatahuan (knowledge), tagal marangkum sakumpulan pangatahuan badasarkan téori-téori nang disamapati wan dapat sacara sistimatik diuji lawan saparangkat métoda nang diakui dalam bidang ilmu tartantu. Diitihi matan sudut pilsapat, ilmu tabantuk marga manusia bausaha bapikir jauh banar sual pangatahuan nang didapatnya. Ilmu pangatahuan adalah produk matan épistémologi.

Ilmu Alam kawa manjadi pasti imbal lapangannya diwatasi ka dalam hal nang bahani (matirial haja), atawa ilmu psikologi kawa maramalakan parilaku manusia amun lingkup pandangannya diwatasi ka dalam sagi umum matan parilaku manusia nang kunkrit. Bakanaan lawan cuntuh naya, ilmu-ilmu alam manjawab tatakunan masalah barapa jauh matahari wan bumi, atawa ilmu psikologi manjawab napa saurang pamudi cucuk manjadi parawat.

Rujukan

babak
  1. ^ Prof. Dr. C.A. van Peursen: Filsafat Sebagai Seni gasan Bertanya. Dikutip matan buku B. Arief Sidharta. Apakah Filsafat dan Filsafat Ilmu Itu?, Pustaka Sutra, Bandung 2008. Hal 7-11.
  2. ^ Prof. Dr. C.A. van Peursen: Filsafat Sebagai Seni gasan Bertanya. Dikutip dari buku B. Arief Sidharta. Apakah Filsafat dan Filsafat Ilmu Itu?, Pustaka Sutra, Bandung 2008. Hal 7-11