Kiai Lurah Samar adalah ngaran tukuh panakawan paling utama dalam pawayangan Banjar, Jawa dan Sunda. Tokoh ini dikisahakan sawagai pangasuh sakaligus panasihat para kesatria dalam pamintasan kisah-kisah Mahabharata dan Ramayana. Tantu haja ngaran Semar kada didapataan dalam naskah asli kadua wiracarita itu nang babahasa Sansekerta, maraga tukuh ini marupakan asli ciptaan pujangga Jawa.

Barakas:Semar Wayang.jpg
Wayang Golek Semar