Sambahyang Jumahat

Sambahyang Jumahat (Bahasa Arab: صلاة الجمعة, Salāt al-Jum`ah) adalah gawian sambahyang wajib nang digawi sacara bajamaah husus bubuhan lalakian muslim satiap hari Jumahat nang manggantiakan sambahyang Juhur. Sambahyang Jumahat wastu dipraktikakan ulih panganut Sunni wan kada dipraktikakan uluh panganut Syi'ah.[1] Tagal panyataan ngini dibantah banyak panganut Syi'ah. Bahkan di Iran saurang, nang mayuritas panduduknya manganut Syiah, sambahyang Jumahat maisi paranan panting lawan menjadiakannya samacam "panggung" pulitik. Hususnya gasan malawan Amirika Sarikat wan pamarintahan Zionis Israel.

Hukum sambahyang Jumahat babak

Sambahyang Jumahat marupakan kawajiban satiap urang ba'iman, hal ngini tatulis dalam Al-Qur'an wan babarapa hadis:

“ Wahai urang-urang nang baiman, bila ikam disuruh gasan manggawi sambahyang wayah hari Jumahat, maka balakaslah ma'ingat Allah wan tinggalakanlah tukar-dagang, wan ngitu labih baik bagi ikam bila ikam mangatahuinya. (Al Jumu'ah 62:9). ”

Gulungan nang wajib babak

•Saurang muslim nang sudah balig wan ba'akal

•Lalakian

•Urang nang mardika

•Urang nang bagana lain musapir • Urang nang kadada halangan.

Gulungan nang kada wajib babak

•Budak

•Musapir

•Bibinian

•Kakanakan halus

•Urang garing

•Urang nang taguring janak

•Urang gila

•Mualap lawan adanya halangan contoh: duktur, nang manjaga kaamanan masigit.