Samut

Samut adalah sarangga eusosial nang barasal matan kulawarga Formisidae, dan samut tamasuk dalam ordo Himenoptera baimbai lawan wanyi dan tawon.

Samut